Bestyrelse

Den nuværende bestyrelse konstituerede sig i november 2018. Udpeget af forældre gruppen. Bestyrelsen består af:

Formand: Thomas Drifte

Næstformand: Anders Hedegaard

Medlem: Liv Hjort Brüel

Medlem: Louise Bang

Medlem Nana Thieme (Grøndalskirken)

Suppeleant: Kenneth  Leonhardt Ibervang

Suppleant: Mai Choe Thode