Information og seneste retningslinjer ifbm. COVID-19

Information og seneste retningslinjer ifbm. COVID-19

Nye retningslinjer for aflevering og afhentning (ALLE)

Åbningstiden er indskrænket til kl. 07.30-16.30 gældende fra onsdag den 9. december og indtil videre.

I bedes aflevere senest kl. 09.00. Det kræver mange ressourcer at afsætte personale til afleveringer og afhentninger, så vi begrænser afleveringstidsrummet, så vi kan være sammen med børnene på etagerne i længere tid. Der bliver ikke serveret morgenmad.

Der må ikke komme forældre ind opgangen: I bedes spritte børnenes hænder af, inden de sendes ind. I skal holde 2 meters afstand i køen. Der står personale fra både vuggestuen og børnehaven klar til at modtage børnene. Har I beskeder, bedes I give dem kortfattet. I skal angive præcist tidspunkt for afhentning om morgenen. Jeres barn vil 5. min forinden blive hjulpet i tøjet og fulgt ned til jer. De børn, der hentes og afleveres i bil, bedes have en jakke med, så vi ikke bruger unødig tid på at give flyverdragt på. I skal give jeres børn en rygsæk med til madpakke (børnehave), varmt tøj og ekstra tøj.

Nye retningslinjer for aflevering og afhentning i Børnehaven

Da smittetrykket stadig er bekymrende højt i øjeblikket, har vi besluttet, at I forældre i børnehaven desværre ikke må komme ind i garderoberne mandag og fredag den kommende tid. Når I kommer ind af lågen skal I stadig spritte jeres hænder. Så skal I benytte jer af hovedindgangen, dvs. den forreste trappe, ligesom vuggestuen.

Aflevering: Der vil blive afmærket på reposerne over vuggestuen, hvor man må stå og vente. Hvis der ikke er ledige afmærkninger, bedes I vente udenfor på legepladsen. Man må ikke danne kø ned ad trappen. Der vil i garderoben være en personale, som hjælper jer med at sige farvel. Når I har sagt farvel, går barnet selv ind og tager tøj af og vasker hænder bagefter.

Afhentning: Samme procedure for at komme ind i institutionen gælder også ved afhentning; spritning af hænder, vente på afmærkningerne på reposerne. Ringeklokken bliver flyttet til fortrappen, så I kan ringe på, hvis der ikke er en personale i garderoben. Vi hjælper jeres barn med at komme i tøjet. Vi vil gøre jer opmærksomme på, hvis der mangler skiftetøj og overlevere beskeder til jer. Det er vigtigt, at I forbereder jeres børn på, hvordan aflevering og afhentning bliver den næste tid. 

Nye retningslinjer for aflevering og afhentning i Vuggestuen

Fremover bliver det sådan, at en personale fra vuggestuen vil tage imod jeres børn i garderoben, hvor I også kan videregive beskeder om afhentning og andet. Vi vil hurtigst muligt opsætte en ringeklokke i garderoben i tilfælde af, at der ikke er nogen til stede. Det er vigtigt, at vi begrænser adgangen til stuerne, så I bedes kun at opholde i garderoben. Hvis jeres barn skal skiftes, når I kommer og henter, vil personalet gøre det!

Beredskabsplan (ALLE)

Læs venligst vores beredskabsplan, da det er de retningslinjer, I skal følge i forbindelse med sygdom og symptomer på COVID-19. Læs beredskabsplanen her

Nye retningslinjer ved sygdom fra Sundhedsstyrelsen (ALLE)

Vi har modtaget nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, og hvis ikke I har læst denne folder henvendt til jer fra selvsamme, så kan I læse den her.

Vi bliver desværre også nødt til at stramme lidt op på afhentning og aflevering. I vuggestuen må der max være 3 forældre i garderoben ad gangen, og I må ikke gå ind på stuerne eller badeværelserne. Har I skiftetøj, der skal afleveres, så læg det i garderoben. Søskende må ikke gå med ind. De må vente på legepladsen eller på trappen. Vi beder jer om, at afleveringer og afhentninger bliver korte. I børnehaven må I stadig gå ind mandag morgen og fredag eftermiddag, hvis det er nødvendigt i forhold til at hente og aflevere skiftetøj. Der må max være 4 forældre ad gangen i garderoberne og opholdet skal være kort. Der må ikke komme søskende ind i børnehaven. De må vente på trappen eller legepladsen. Børnene må desværre ikke have legetøj eller bamser med hjemmefra. Hvis I som forældre i vuggestue og børnehave har brug for hjælp ved afhentning og aflevering så bed personalet om hjælp. Det skal stadig være den bedst mulige aflevering på af retningslinjerne.

Seneste retningslinjer vedr. COVID-19 fra Københavns Kommune (ALLE)

Vi har ringet til BUF’s Coronalinje, for at få opdateret Københavns Kommunes retningslinjer ved sygdom med mistanke om COVID-19. Først og fremmest er Sundhedsstyrelsens definition på symptomerne som følger: De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige men mindre hyppige symptomer kan bl.a. være hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans m.v.

  • Ved sygdom med ovenstående symptomer skal dit barn være symptomfri i 24 timer, inden det må komme i institution igen.
  • Hvis dit barn er testet positiv for Covid-19, må barnet komme i institution igen, når barnet har været symptomfri i 48 timer.
  • Hvis der er smitte i de nære relationer i hjemmet, må barnet ikke blive afleveret i institutionen.
  • Barnet behøver ikke at blive testet, men skal anses for positiv og holdes hjemme i 7 døgn.
  • Hvis I ønsker, at jeres barn skal testes, skal retningslinjerne for nære kontakter følges.
  • Her skal barnet testes efter 4 døgn første gang og igen efter 2 døgn anden gang.
  • Negative testresultater skal foreligge, før barnet må komme tilbage i institutionen..