Fokuspunkt 2018 – 2020

Fokuspunkt 2018 – 2020

I 2018-2020 havde vi fokus på børns tegning.

Vi  havde fokus på at tegne. Det er med til at udvikle børn abstrakte tænkning.  

At kunne koncentrere og fordybe sig, at kunne tegne historier, og dermed træne sin fantasi, samt at have glæden ved at tegne sammen med andre. Derudover træner det børn finmotorik ved at kunne holde på en blyant.

Vi oplevede, at alle børn havde gavn af den øgede fokus på tegning, og derfor har vi integreret tegning som en del af vores årshjul på den måde, at vi udover at tegne i hveerdagen også afholder tegnekurser for børnene, hvor de får udviklet deres færdigheder i tegning. Vi oplever, at børnene får øget deres selvtillid i forbindelse med tegning, og det smitter af på deres gejst og motivation for at kaste sig ud i kunstneriske og kreative projekter, fordi de erfarer lykkes

Der står mere om vores fokuspunkt i vores Forældrehåndbog.