Sygdom

Hvis et barn bliver sygt, vil vi gerne have, at forældrene ringer til os inden kl. 9:30. Når vi ved, hvor mange børn, der kommer, kan vi bedre planlægge dagen.

Institutionsdriftsafsnittet i Københavns Kommune har i samarbejde med stadslægen udarbejdet retningslinjer for, hvornår børnene må komme i institution igen efter sygdom. Vi arbejder efter disse retningslinjer på Grønnebakken. Formålet med disse retningslinjer er at hindre unødig spredning af smitsomme sygdomme.

Hvem afgør, når et barn er sygt?

I de fleste tilfælde er forældrene selv opmærksomme på at holde deres barn hjemme, når det er sygt.

Hvornår er et barn syg?

Et typisk tegn på sygdom vil være en morgentemperatur på mere end 37 grader. Dertil kan komme opkast, diarre, stærk forkølelse, puds i øjnene osv. Hvis et barn viser tegn på sygdom, når det er i institutionen, kontakter vi forældrene med henblik på, at barnet hentes hjem.

Hvornår er barnet rask nok til at komme i institution?

Barnet er først rask igen, når det er feberfrit og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne klare at være i institutionen blandt de andre børn og deltage i de almindelige aktiviteter. Det betyder for eksempel, at barnet skal kunne tage i skoven eller lege på legepladsen.