Om Grønnebakken

Om Grønnebakken

Grøndals Sogns Menighedsbørnehave blev oprettet den 5. marts 1928. Pastor H. K. Kalf havde i nogen tid arbejdet med sagen, da Mikkelsen Sørensen fra Frederiksgården trådte til. Han bekostede indretningen af børnehaven, der i første omgang havde til huse i en lille lejlighed på Æblevej. Det lykkedes menigheden at sikre driften, der dengang var på ca. 6.000 kr. årligt. Stat og kommune gav et tilskud, men noget måtte skaffes ved frivillige gaver.

Kort tid efter blev ejendommen på Godthåbsvej og Rønnebærvej opført, og børnehaven flyttede hen i den nye ejendom. Her blev børnehaven med 40 børn indrettet i to sammenlagte lejligheder.

Efterhånden som det offentlige tilskud til børneinstitutioner øgedes, blev der også stillet større krav til lokalernes kvalitet. Efter krigsårene blev lokalerne ganske enkelt kasseret af sundhedskommissionen, uden at man umiddelbart var i stand til at finde en udvej for at skaffe nye og egnede lokaler.

Med basis i en gave på 10.000 kr. fra grosserer Christensen på Bellisvej tog en komité fat på at finde en egnet grund eller et egnet hus. Mikkelsen Sørensen var villig til at sælge grunden på hjørnet af Morsøvej og Frederiksgårds Allé til den nye børnehave. Der var ellers planer om en tankstation på stedet. Projekteringen blev overdraget til arkitekt C. N. Christiansen, der byggede den nye børnehave med plads til 60 børn. Grønnebakken var færdigbygget den 1. januar 1955.

I 1991 blev Grønnebakken bevilget 1.4 mio. kr. til ombygning i forbindelse med indretning af vuggestue i stueetagen. Efter ombygningen blev Grønnebakken normeret til de 40 børnehavepladser og 24 vuggestuepladser, som vi har i dag. Ved ombygningen blev bl.a. terrassen til krybberne lavet, og grundarealet blev udvidet. Det skete ved, at en del af Frederiksgårds Skoles grund blev udlånt til Grønnebakken. Vuggestuen blev taget i brug sommeren 1992.

I 1997 begyndte bestyrelsen et langvarigt og sejt træk for at skaffe midler til en yderst tiltrængt renovering. Den 23. december 1999 bevilgede Københavns Borgerrepræsentation 4,7 millioner kr. til renovering af Grønnebakken. Renoveringen startede den 1. juli 2000, og dermed startede en tid, hvor børn og voksne hver dag kørte til Avnstrup Ungdomsgård i Hvalsø. Primo februar 2001 var børn og voksne atter tilbage.

Ved udgangen af 2010 blev det i Københavns Kommune besluttet at indføre den såkaldte netværksmodel. For Grønnebakken ville det betyde en ændret ledelsesstruktur og et slut på at være “herre i eget hus” med de mange fordele, det giver. Grønnebakken har som selvejende institution længe ejet bygningen som vi bor i. Derfor viste det sig økonomisk muligt at videreføre institutionen som privat. En enstemmig bestyrelse besluttede med opbakning fra forældregruppen at gennemføre privatiseringen i 2011. Den 1. november 2011 slog Privatinstitutionen Grønnebakken dørene op – parat til at videreføre institutionen med de styrker og kvaliteter, institutionen havde opdyrket gennem sin lange historie.