Aflevere og hente

Aflevere og hente

Når børnene ankommer hos os om morgenen, er der flere ting, vi beder forældrene være opmærksomme på. Børn skal have tid til at omstille sig fra hjemmet til institutionen. Når barnet har fået overtøjet af, bør forælderen gå med barnet ind på stuen, hilse på en voksen og prøve at få barnet i gang med en aktivitet eller en leg. Når forældrene går, beder vi vedkommende sige farvel både til barnet og til os, så vi er opmærksomme på, at barnet nu er afleveret.

Det er efter vores opfattelse vigtigt, at forældre opfordrer deres børn til at sige godmorgen og også farvel. Vi finder det væsentligt, at børnene oplever, at i omgangen mellem mennesker bemærker man hinandens tilstedeværelse ved at hilse.

Om eftermiddagen, når barnet hentes, er forældrene velkomne til at sætte sig ned på stuen og få en snak om løst og fast. De kan også bare vælge at være til stede og fornemme lidt af børnenes og vores hverdag. Vi beder forældre om ikke at forstyrre pædagoger eller medhjælpere, der er i aktiviteter med børnene. Forældre er desuden altid velkomne til at tilbringe en hel eller halv dag i institutionen. Mange har glæde af at tage med i skoven og opleve den helt anderledes verden, børnene befinder sig derude.

Vi må kun aflevere et barn til dets forældre. Hvis en anden voksen, fx bedsteforældre, skal hente et barn i Grønnebakken, skal forældrene give besked i forvejen. Hvis forældrene henter på et andet tidspunkt end normalt, vil vi også gerne have besked. Så har vi mulighed for at forberede barnet.

Hvis en forælder af en eller anden grund ikke kan nå at hente sit barn, inden vi lukker kl. 17.00, beder vi om at blive kontaktet hurtigst muligt. Kl. 17.30 skal vi kontakte Den Sociale Døgnvagt, der tager beslutning om videre tiltag.