Opskrivning

Opskrivning

Rundvisning
Opskrivning på Grønnebakken foregår efter venteliste, men med det krav om, at man har været på en rundvisning først. Man kommer på ventelisten med anciennitet fra den dag, man har været på rundvisning. Hvis I som forældre er nysgerrige på Grønnebakken, er I meget velkomne til at ringe til Grønnebakken (prøv kontoret først, derefter vuggestuen). Så kan I melde jer til rundvisning, som finder sted følgende mandage kl. 9:30:

02.03.20, 30.03.20, 04.05.20, 08.06.20, 10.08.20, 07.09.20, 05.10.20, 02.11.20, 07.12.20.

Man kan først blive skrevet på venteliste, når barnet er født, og vi optager ikke børn yngre end ti måneder.

Når der er en ledig plads, får I besked via telefon eller mail. Fristen for at svare, når vi har været i kontakt med jer, er tre hverdage. Derefter vil pladsen blive tilbudt den næste på ventelisten.Vi melder ud i januar måned og giver besked til alle der får en plads i det indeværende år.

Kun ved fraflytning vil der blive tilbudt plads senere på året.

Søskendegaranti
Vi har valgt at indføre søskendegaranti på Grønnebakken. Det har vi først og fremmest gjort af hensyn til de mindste børn, der ellers risikerer at skulle flytte institution i en meget tidlig alder. Således har søskendebørn til børn, der er indmeldt på Grønnebakken, fortrinsret til nye pladser. Desuden tager vi hensyn til alderssammensætningen af børnegruppen (dvs. fordelingen mellem vuggestue- og børnehavebørn), når vi tilbyder nye børn plads. Det betyder, at et yngre barn kan blive rykket frem på ventelisten. Dette sker undtagelsesvist og udelukkende på basis af børnegruppens og barnets alder.