Opskrivning og rundvisning

Opskrivning og rundvisning

Opskrivning på Grønnebakkens venteliste sker efter, at man har været på en rundvisning.

Man kan komme på rundvisning ved at ringe og snakke med Nanna eller Tina mandag eller fredag mellem 9-13. Kontortelefonen er lukket de øvrige dage. Der kan forekomme dage, hvor vi ikke er ved telefonen. Så ringer man den næste kontordag.

Rundvisninger ligger typisk på en torsdag kl. 09.30, og tilmelding er obligatorisk. Ved aflysning bedes man kontakte os hurtigst muligt.

Man kan først blive skrevet på venteliste, når barnet er født, og vi optager ikke børn yngre end ti måneder.

Når der er en ledig plads, får I besked via telefon eller mail. Fristen for at svare, efter vi har været i kontakt med jer, er tre hverdage. Derefter vil pladsen blive tilbudt den næste på ventelisten. Vi melder ud i januar måned og giver besked til alle der får en plads i det indeværende år.

Kun ved fraflytning vil der blive tilbudt plads senere på året.

Søskendegaranti og fordeling af pladser
Vi har valgt at indføre søskendegaranti på Grønnebakken. Således har søskendebørn til børn, der er indmeldt på Grønnebakken, fortrinsret til ledige pladser, og man er samtidig garanteret en plads i børnehaven, hvis man har gået i vores vuggestue. Man kan ikke forvente, at der er en ledig plads på den dato, hvor et søskendebarn har behov for pladsen, men man vil få tilbudt den førstkommende ledige plads tættest på behovsdatoen.

Desuden tager vi hensyn til alderssammensætningen af børnegruppen (dvs. aldersfordelingen i de forskellige grupper), når vi tilbyder nye børn plads. Det betyder, at et yngre barn kan blive rykket frem på ventelisten. Dette sker undtagelsesvist og udelukkende på baggrund af børnegruppen og barnets alder.