Sygdom

Sygdom

Hvis jeres barn er sygt, bedes I ringe og give besked om morgenen inden kl. 09:30. Feber er altid en god indikation på sygdom, men vi vurderer selvfølgelig også barnets almentilstand.

Hvis barnet har været sygt med feber, er det vores opfordring, at barnet får en feberfri dag hjemme, da vi ofte har oplevet at barnet kommer for tidligt i institution, hvorved det smitter raske børn.