Vores pædagogik

Vores pædagogik

Det er Grønnebakkens målsætning, at personalet i samarbejde med forældrene skaber rammer, der fremmer børnenes trivsel, udvikling og selvstændighed. Vi ønsker at give børnene en udfordrende, men samtidig tryg hverdag, hvor der er plads til og respekt for alle. Vores profil og principper er grundigt beskrevet i vores Forældrehåndbog 2023 (revideret 2023).

Grønnebakken har en historisk tilknytning til menighedsrådet ved Grøndalskirken, og institutionen har sin baggrund i den danske folkekirkes menneske- og livssyn.  Grønnebakken er ikke en religiøs institution, men vi har nogle værdier, vi bygger på, som handler om at se det enkelte barn med tillid og respekt, ligesom vi opfatter det som afgørende, at institutionens arbejde er præget af rummelighed og medmenneskelighed i forhold til det enkelte barn og dets familie.

Pædagogisk tilsyn
Alle institutioner er underlagt et pædagogisk tilsyn. Som privatinstitution er Grønnebakken underlagt tre pædagogiske tilsyn årligt (to anmeldte besøg og et uanmeldt besøg). Er du interesseret i at læse den sidste rapport fra pædagogisk tilsyn, er du velkommen til at kontakte Grønnebakken.