Vores pædagogik

Vores pædagogik

Det er Grønnebakkens målsætning, at personalet i samarbejde med forældrene skaber rammer, der fremmer børnenes trivsel, udvikling og selvstændighed. Vi ønsker at give børnene en udfordrende, men samtidig tryg hverdag, hvor der er plads til og respekt for alle. Vores profil og principper er grundigt beskrevet i vores Forældrehåndbog 2020 (revideret 2020). 

Grønnebakken har en historisk tilknytning til menighedsrådet ved Grøndalskirken, og institutionen har sin baggrund i den danske folkekirkes menneske- og livssyn. Vi opfatter det således som afgørende, at institutionens arbejde er præget af rummelighed og medmenneskelighed i forhold til det enkelte barn og dets familie.

Pædagogisk tilsyn
Alle institutioner er underlagt et pædagogisk tilsyn. Som privatinstitution er Grønnebakken underlagt tre pædagogiske tilsyn årligt (to anmeldte besøg og et uanmeldt besøg). Er du interesseret i at læse den sidste rapport fra pædagogisk tilsyn, er du velkomment til at kontakte Grønnebakken.