Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Fordi vi er så små, at alle kender alle og børnene har en tryg hverdag – men samtidig store nok til at have mange tilbud og masser af muligheder for at udfordre børnene og give dem store oplevelser. Fordi vi lader børnene opleve skoven og naturen, selv om vi er en institution i byen. Fordi vi har en lang tradition for at sende børn ud i verden, der kender værdien af venskaber og forstår at agere i et fællesskab.

Vi er en forholdsvis lille institution med en lang historie. Vi har en stabil medarbejdergruppe og stærke værdier navnlig omkring naturen og betydningen af fællesskab. Den selvstændighed vi opnåede ved at blive en privat institution har sikret ro til det vigtigste: at børnene har det godt.

Børnene spiser på bestemte tidspunkter hver dag, og vi bruger måltiderne som pædagogisk ramme, så vi fx arbejder med at gøre børnene mere selvhjulpne. Heidi laver sund og god mad til vuggestuebørnene, og eftermiddagsmad til både vuggestuen og børnehaven. Vi har besluttet, at vi ikke har nogen sukker-politik, og at man til fødselsdage og andre særlige lejligheder gerne må servere søde sager. Grønnebakkens køkken er 90% økologisk, og maden er hjemmelavet.

Både vuggestuen og børnehaven kommer udendørs hver dag og i alt slags vejr. Vi betragter legepladsen som et ekstra rum og får hvert forår lagt nyt rullegræs og får nyt sand i sandkasserne. Desuden tager en gruppe børn og to/tre voksne i skoven hver uge (tirsdag, onsdag og torsdag) året rundt på nær december pga. julehygge og i sommerferie-perioden pga. for mange myg. De store vuggestuebørn er med, når de har mulighed for det.

Vores handlefrihed er større, men vi følger selvfølgelig samme lovgivning som andre institutioner. Privatiseringen giver os mulighed for at holde fast i og udvikle vores pædagogiske linje og sikre en større kontinuitet til glæde for børn og personale. I modsætning til ikke-private institutioner har vi egen venteliste og tilbyder søskendegaranti, og privatiseringen har gjort os mindre skrøbelige i forhold til politiske beslutninger i Københavns Kommune.

Kravet om besparelser og omstruktureringer, herunder Københavns Kommunes ønske om at sammenlægge de selvejende institutioner i forpligtende netværk. Vi gennemførte privatiseringen for at bevare Grønnebakken med de mange kvaliteter institutionen har opbygget i sin lange historie.

Den bliver større. Du kan stadig blive skrevet op til to institutioner hos pladsanvisningen. Opskrivningen hos Grønnebakken er naturligvis gratis.

Grønnebakken er en efterspurgt institution, hvilket i perioder skaber en lang venteliste. Har dit barn imidlertid plads på Grønnebakken, er der søskendegaranti.

Ring til institutionen og aftal at komme til en af torsdags-rundvisningerne, som finder sted hver anden uge.

I vuggestuen betaler man 30 kr. til økologisk frugt om måneden. Derudover er prisen for en plads med mad den samme som i de kommunale vuggestuer.

I børnehaven betaler man, udover de 30 kr. til økologisk frugt, 100 kr. mere end de kommunale børnehaver (uden mad), fordi der for nogle år tilbage var nedskæringer i driftstilskuddet til børnehaver. Bestyrelsen besluttede da at sætte prisen 100 kr. op.

§ 14 Forældrebetaling

Stk. 1. Forældrebetalingen skal falde forud, dvs. at betalingen skal falde senest d. 1 i måneden for den fortløbende måned.

Stk. 2. Ved accept af plads skal forældrene tilmelde forældrebetalingen til betalingsservice.

Stk.3 Ved manglende betaling bliver den første rykker fremsendt 10 kalenderdage efter betalingsfristen. Den anden rykker bliver fremsendt 24 kalenderdage efter betalingsfristens udløb. Den anden rykker har en betalingsfrist på syv dage, hvorefter barnet automatisk udmeldes ved manglende betaling. Den anden rykker påføres et administrationsgebyr på 200 kr.

Stk.4

Er barnet væk fra institutionen i mere end seks måneder, kan der gives dispensation fra forældrebetalingen i den pågældende periode. Barnet bliver udmeldt af institutionen og kan komme ind på overbelægning efter endt orlov. Dette kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale mellem institutionen og Københavns Kommune. Forældrene skal ansøge institutionens leder derom.

§ 15 Udmeldelse / opsigelse af børn

Stk. 1. Udmeldelsesfrist er en måned til den 1. eller 15. i måneden og skal ske skriftligt. Dette gælder også ved skolestart.

Stk. 2. Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn med en uges varsel, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt ved otte dages overskridelse af betalingsfristens udløb, og institutionen efterfølgende har rykket to gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på fire uger, før opsigelse kan finde sted.