Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelse

Den nuværende bestyrelse konstituerede sig i november 2019. Det er forældrene i Grønnebakken som hvert år vælger forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen består af:

Formand: Thomas Drifte  

Næstformand: Anders Hedegaard

Medlem: Liv Hjort Brüel

Medlem: Louise Bang

Medlem Nana Thieme (Grøndalskirken)

Suppeleant: Kenneth  Leonhardt Ibervang

Suppleant: Mai Choe Thode