Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsen i Grønnebakken

Institutionens øverste ledelse er bestyrelsen, som består af en repræsentant fra Grøndalskirken, fire forældrerepræsentanter samt to suppleanter.

Det er forældrene i Grønnebakken, som hvert efterår vælger forældrerepræsentanter til bestyrelsen. De forældrevalgte medlemmer udpeges for to år ad gangen, mens Grøndalskirkens repræsentant udpeges af menighedsrådet. 

Bestyrelsen mødes 4-6 gange årligt og afholder bestyrelsesmøder, hvor også ledelsen og tillidsmanden også deltager. Forældre er altid velkomne til at deltage som observatører.

Du er altid meget velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Bestyrelsen 2022/2023 består af:

 • Formand: Liv Vadskjær Hjordt Brüel
  E-mail: livhjordt@gmail.com
 • Næstformand: Mai Choe Thode:
  E-mail: thode.mail@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem: Karen Ulriques
 • Bestyrelsesmedlem: Mille Svane Vinther
 • Bestyrelsesmedlem: Nana Thieme (Repræsentant fra Grøndalskirken)
 • Suppleant: Mathias Holte Pedersen 
 • Suppleant: