Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelse

Den nuværende bestyrelse konstituerede sig i november 2020. Det er forældrene i Grønnebakken som hvert år i efteråret vælger forældrerepræsentanter til bestyrelsen. 

Bestyrelsen holder i 2021 følgende møder:

 • Mandag den 11. januar kl. 17.15-19.00
 • Mandag den 1. marts kl. 17.15-19.00
 • Mandag den 17. maj kl. 17.15-19.00
 • Mandag den 6. september kl. 17.15-19.00
 • Mandag den 4. oktober kl. 17.15-19.00
 • Mandag den 8. november kl. 17.15-19.00

Bestyrelsen 2020/2021 består af:

 • Formand: Liv Hjort Brüel:
  livhjordt@gmail.com
 • Næstformand: Mai Choe Thode:
  thode.mail@gmail.com
 • Medlem: Thomas Drifte 
 • Medlem: Louise Bang
 • Medlem Nana Thieme (Grøndalskirken)
 • Suppeleant: Kenneth  Leonhardt Ibervang
 • Suppleant: Karen Ulriques