Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelse

Den nuværende bestyrelse konstituerede sig i november 2019. Det er forældrene i Grønnebakken som hvert år i efteråret vælger forældrerepræsentanter til bestyrelsen. 

Bestyrelsen holder i 2019/2020 følgende møder:

 • Mandag den 24. februar kl. 17.15-19.00
 • Mandag den 18. maj kl. 19.00-21.00
 • Torsdag den 25. juni kl. 17.15-19.00
 • Onsdag den 12. august kl. 17.15-19.00
 • Onsdag den 30. september kl. 17.15-19.00
 • Onsdag den 28. oktober kl. 17.15-19.00

Bestyrelsen 2019/2020 består af:

 • Formand: Thomas Drifte 
 • Næstformand: Anders Hedegaard
 • Medlem: Liv Hjort Brüel
 • Medlem: Louise Bang
 • Medlem Nana Thieme (Grøndalskirken)
 • Suppeleant: Kenneth  Leonhardt Ibervang
 • Suppleant: Mai Choe Thode