Bestyrelsen

Bestyrelsen

Institutionens øverste ledelse er bestyrelsen.  Bestyrelsen ansætter Grønnebakkens leder, der sammen med souschefen varetager den daglige drift af institutionen. Ledelsen er ligeledes ansvarlig for, at de overordnede rammer for Grønnebakken efterleves.

Bestyrelsen består af seks forældrerepræsentanter: heraf fire ordinære medlemmer og  to suppleanter. Derudover består bestyrelsen af en repræsentant fra Grøndalskirken.

Det er forældrene i Grønnebakken, som hvert efterår vælger forældrerepræsentanter til bestyrelsen. De ordinære medlemmer af bestyrelsenudpeges for to år ad gangen, suppleanter udpeges for et år ad gangen, mens Grøndalskirkens repræsentant udpeges af menighedsrådet for en 2-årig periode.

Bestyrelsen afholder 4-6 bestyrelsesmøder årligt, hvor også ledelsen og tillidsmanden deltager. Forældre er altid velkomne til at deltage som observatører.

Du er altid meget velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Bestyrelsen 2023/2024 består af:

 • Formand: Liv Vadskjær Hjordt Brüel
  E-mail: livhjordt@gmail.com
 • Næstformand: Mai Choe Thode:
  E-mail: thode.mail@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem: Karen Ulriques
 • Bestyrelsesmedlem: Mille Svane Vinther
 • Bestyrelsesmedlem: Nana Thieme (Repræsentant fra Grøndalskirken)
 • Suppleant: Mathias Holte Pedersen
 • Suppleant: Magnus Dyhl