Personale og bestyrelse

Personale og bestyrelse

Institutionens øverste ledelse er bestyrelsen, og som består af fire medlemmer samt suppleanter (forældrerepræsentanter) samt en repræsentant fra Grøndalskirken.

Bestyrelsen ansætter Grønnebakkens leder, der sammen med souschefen varetager den daglige drift af institutionen. Ledelsen er ligeledes ansvarlig for, at de overordnede rammer for Grønnebakken efterleves.

De forældrevalgte medlemmer udpeges for to år ad gangen på årlige i efteråret, mens Grøndalskirkens medlem udpeges af menighedsrådet. Bestyrelsen mødes på 4-6 årlige bestyrelsesmøder. På møderne deltager desuden institutionens leder, souschef samt tillidsmand. Forældre er altid velkomne til at deltage som observatører.