Personale og bestyrelse

Personale og bestyrelse

Institutionens øverste ledelse er den forældreudpegede bestyrelse med fire medlemmer samt suppleanter; Grøndalskirken er desuden repræsenteret med et medlem og en suppleant.

Bestyrelsen ansætter lederen, der sammen med souschefen varetager den daglige drift af institutionen. Ledelsen er ligeledes ansvarlig for, at de overordnede rammer for Grønnebakken efterleves.

De forældrevalgte medlemmer udpeges for to år ad gangen på forældremødet i november, mens Grøndalskirkens medlemmer udpeges af menighedsrådet. Bestyrelsen mødes på 4-6 årlige bestyrelsesmøder. På møderne deltager desuden institutionens leder, souschef og tillidsmand. Forældre er altid velkomne til at deltage som observatører.